Besök en tandläkare i Solna årligen

nya poster

Om man ser till tandhälsa i stort så är en god sådan i många fall direkt avgörande till hur vi mår i övrigt. Det finns klara kopplingar mellan dålig tand- och munhälsa och olika typer av sjukdomar där exempelvis cancer ska nämnas som den allvarligaste. Man måste – helt enkelt – sköta sina tänder och man måste göra detta både i sitt eget hem och genom att då och då besöka en tandläkare för en grundligare undersökning och behandling av de eventuella fel som upptäcks vid en sådan.

Det spelar nämligen ingen roll hur motståndskraftiga tänder man har, så småningom så kommer ändå karies och bakterier att ta sig igenom skyddet och där måste man således söka hjälp innan något allvarligare händer. Tänder självläker till viss mån – men de läker inte allt och de läker inte i den utsträckning som många verkar tro. Det är nämligen relativt vanligt att människor ignorerar uppmaningen om att besöka en tandläkare.

Man tänker att om man inte har ont så finns det ingen anledningen till ett besök och att man inte behöver laga något som inte är trasigt. Något som i sin tur leder till att man senare måste laga något som gått sönder rejält och detta till ett högre pris – både ekonomisk och sett till smärta.

Du tvingas till en rotfyllning

Om vi förklarar ett vanligt scenario på ett sådant tänk och konsekvenserna som detta kan leda till så kan vi säga att det handlar om dig och att du bor i Solna utanför Stockholm. Du har under två års tid ställt in dina inbokade besök hos en tandläkare och du har gjort det av anledningen att du dels inte har ont och att du dels tycker att kostnaden för ditt besök hos en tandläkare i Solna är för dyrt. Du anser att du sparar pengar genom att ställa in besöket hor en tandläkare och till en början så gör du också det.

Du slipper betala 350 kronor – en ganska normal taxa för en undersökning hos en tandläkare – och du gör det gånger två, i och med att du skjutit upp besöket två år i rad. Vad händer då? Jo, en dag så vaknar du upp med akuta tandsmärtor och du tvingas besöka denne tandläkare i Solna akut och väl där så upptäcks och konstateras det att en tand är så skadad att den måste rotfyllas. Här har din rotkanal blivit så pass angripen av bakterier att din tandläkare i Solna måste avlägsna pulpan i din tand och fylla tanden så att bakterierna dör. Ett smärtsamt ingrepp som dessutom blir i pluraris då du måste – efter komplikationer – måste återvända för att genomföra nya behandlingar. Din rotkanal slingrar sig nämligen runt andra tänder och detta gör att den tandläkare du besöker måste genomföra rotfyllningen i flera steg istället för en enda gång – något som inte alls är ovanligt vid en rotfyllning.

Om vi här ser till både smärta och kostnad så har du förlorat och i rena pengar så har dina uteblivna besök hos din tandläkare i Solna kostat ungefär 2 000 kronor. En både onödig och smärtsam upplevelse som visar vikten av att årligen besöka en tandläkarmottagning – det sparar både bekymmer och pengar.

Previous
Kost för att bli bikini fit
Next
Prisvärt att hyra buss i Stockholm

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *