Category Archives: nya poster

Hitta prisvärd städhjälp i Stockholm

I och med att man numera får dra av halva arbetskostnaden för hushållsnära tjänster på sin deklaration så har det också blivit enklare för privatpersoner att få sitt livspussel att gå ihop. Rut-avdraget kom – i mångas liv – som den där lilla biten som gjorde att pusslet i fråga blev komplett. Om vi kortfattat förklarar med vad vi menar så handlar det om att man som privatperson kan använda sig av sitt rut-avdrag för att exempelvis ha städhjälp till sitt hus och dra halva kostnaden för att därefter få tillbaka summan på sin skatt; du kan alltså få ditt hus städat till i stort sätt halva priset mot förut.

Att detta underlättat för många personer och familjer råder det inga som helst tvivel om och om man ser till vari Sverige denna skattereduktion används som mest så handlar det uteslutande om större städer där Stockholm är den som skiljer sig allra mest från mängden. Som vi berörde ovan – i frågan om att få livspusslet att gå ihop så har man en klar nackdel av att bo Stockholm jämfört med en mindre stad och detta förklaras som enklast med att nämna ordet avstånd. Stockholm är en stor stad där det tar lång tid att åka mellan olika projekt i form av jobb, hobbys, skjutsa till träningar eller andra aktiviteter.

Kortfattat: på grund av avstånden så tar allting mer tid i anspråk i Stockholm och därför hinner personer där inte med att städa, tvätta, diska eller sköta andra sysslor i hemmet – och där är rut-avdraget alltså en räddare i nöden. Detta är också anledningen till att man har störst utbud av företag som erbjuder hushållsnära tjänster mot rut-avdrag i Stockholm och om man bor där också har störst chans att få dessa billigt.

Tack vare konkurrensen så kan man nämligen få tag på ett företag som erbjuder städhjälp i Stockholm till ett betydligt bättre pris än vad man kan få i en annan – mindre – stad. Konkurrensen mellan företag som erbjuder städhjälp är nämligen så pass hög att detta gjort att priserna sjunkit ganska rejält och här har man således en klar fördel. Man kan som privatperson få ett bra pris – även utan rut-avdraget – och dessutom få en massa tjänster utöver de ordinarie tjänsterna i Stockholm.

Få extratjänster inom städhjälp i Stockholm

Det handlar i det stora hela om att man kan få paket med betydligt större innehåll om man anlitar städhjälp i Stockholm än vad som är möjligt i andra städer. Dessa extratjänster som man får på köpet kan innebära att disken ingår, det kan innebära att personalen tvättar, stryker och viker ihop kläder och det kan i vissa – extrema – fall innebära att även fönstren putsas och detta alltså i ett paket som egentligen bara borde innehålla en ren och skär städning.

Där ser man ett tydligt exempel på hur konkurrensen mellan olika företag i slutändan kan gynna kunderna. I och med att efterfrågan är så stor för städhjälp och andra hushållsnära tjänster i Stockholm så växer också antalet företag och i slutändan är det också kunderna som drar det längsta strået.

Lägg upp din tid på ett bättre sätt i Stockholm

Bor man i Stockholm så är man också varse om hur mycket som måste planeras för att få sitt liv att gå ihop. Om man jämför Stockholm mot andra mindre städer så handlar det här om befolkningsmängd och avstånd som gör att man hela tiden får bara beredd på att allting tar längre tid.

Ska man åka till jobbet så tar det tid, ska man åka och handla så tar det tid att dels åka dit och dels stå i en lång kö för att betala och ska man köra sina barn till någon träning eller hobby så tar även detta en hel del tid i anspråk. Kort sagt; en stockholmare är beroende av en god planering på ett helt annat sätt än vad en person boende i en mindre stad är. Hur lägger man då som boende i Stockholm upp denna planering och hur löser en sådan det berömda livspusslet?

Ja, här handlar det dels om att person i Stockholm lär sig olika mönster som sedan kan vävas in i sitt liv; vet man att trafiken är som värst klockan halv åtta på morgonen – ja, då åker man till jobbet klockan sju för att slippa denna. Är tunnelbanetrafiken hemsk klockan åtta så stiger man ned på perrongen en halvtimme innan och om man vet att det är omöjligt att handla på en söndag så sker storhandlingen istället på en måndag.

Som vi sa – en person i Stockholm snappar hela tiden upp små meddelanden och lär sig mönster som därefter appliceras till det gena livet. Detta är en sak och om vi fortsätter så handlar det mer om att man använder sig av den hjälp som finns tillgänglig. Menas med detta är att personer i Stockholm i en större utsträckning tar extern hjälp med hushållsnära tjänster – hemstädning, fönsterputs och kanske tvätt, disk och strykning – något som också i dagläget är betydligt billigare.

Använd den hjälp som finns tillgänglig

Numera får du ju dra av exempelvis hemstädning som en hushållsnära tjänst vid din deklaration och därefter få tillbaka en del av beloppet på din skatt – detta är naturligtvis möjligt även i andra städer utöver Stockholm; men där kanske inte behovet är lika stort. Den här skattereduktionen går under benämningen rut-avdrag och får göras upp till beloppet 50 000 kronor per år; något som alltså är väldigt populärt i just Stockholm.

Att kunna ta extern hjälp för att städa sitt hem har verkligen bidragit till att många personer i Stockholm fått en chans att kunna leva ett drägligare liv och satt mindre press på att planeringen vi nämnde ovan måste följas slaviskt. Vet man att huset blir städat under tiden man är på sitt arbete i Stockholm – ja, då blir det också betydligt enklare att kanske spendera en timme eller två sittande i en bilkö. Man kan därför säga att införandet av rut-avdraget är lite av en räddare i nöden och en absolut nödvändighet för många personer som bor i Stockholm.

För deras skull får vi därför hoppas att det fortsätter att vara kvar i sin nuvarande form; om inte så skulle säkerligen en väldigt stor planering krävas för att exempelvis hinna med sin hemstädning utan att det det går ut över något annat i Stockholm.

Släpp kontrollen över dina barn

Att vara förälder innebär att man har ett ansvar över ett annat liv och detta är ofta något som följer med livet ut. Det vi menar här är att det kan vara svårt att släppa kontrollen och att det kan vara svårt att se sina barn växa upp; man vill liksom inte inse det faktum att barnen blir äldre, tar studenten, blir redo att flytta hemifrån och – helt enkelt – blir vuxna. Speciellt svårt kan detta vara då det handlar om barn som befinner sig i gränslandet mellan att vara just barn och där de närmar sig vuxenlivet; vi menar här således tonåringar. Ser man till en generell tonåring så handlar mycket om att denne känner sig vuxen och som börjar ha rätt till sitt eget privatliv; men som fortfarande inte klarar sig helt på egen hand utan då och då (oftare än de vill inse…) behöver hjälp av sina föräldrar.

Som förälder kan just denna ålder vara svårast att hantera; man känner sig oönskad och man känner att barnet inte längre – i samma omfattning – har behov av ens hjälp. Man vill – men får inte – ge sitt barn den närhet man är van att ge och man måste låta tonåringen få testa sig fram på egen hand; med allt vad det innebär. En svår situation där det inte finns några klara lösningar eller tips men om man är husägare så kan det finnas ett litet knep som både gör att man har kontrollen men där tonåringen ändå får leva sitt eget liv.

Låt det ske stegvis

Att vi här vänder oss just till husägare beror på att tipset handlar om att man bygger ett fristående uterum där tonåringen kan bo. Låter detta trångt och kärlekslöst? Det är det inte; ett uterum kanske förr om åren sågs som ett slags rum för förvaring men i och med att man numera får bygga detta upp til 25 m2 så är detta ett perfekt sätt att låta sin tonåring få sin fristad och där man själv som förälder ändå sitter kvar i förarsätet, har full koll, sköter tvätt och serverar middag.

Ett uterum kan här alltså fungera som en slags sluss där tonåringen och en förälder vänjer sig vid att vara ifrån varandra och som gör att en stundande flytt hemifrån blir enklare. Här gäller det dock att man inte ser ett uterum som en bostad där denne tonåring får göra exakt vad den behagar- och vill – nej, det handlar fortfarande om frihet under ansvar och där man själv bestämmer.

Det är viktigt att komma ihåg och göra klart för tonåringen om man nu ger hen denna möjlighet att testa sina vingar. Kom ihåg att isolera och dra både vatten- och el bara – först då fungerar ett uterum som en bostad även under de kalla månaderna på året. Är man orolig för det stilmässiga kan man alltid bygga uterummet i samma stil som huset.

Flyttstädning är billigt i Örebro

Att använda sig av flyttstädning är något som allt fler personer gör i samband med att de ska flytta. Flyttstädning är nämligen den detalj i en flytt som många anser vara absolut jobbigast att genomföra och det är också ganska lätt att räkna ut varför. I en flyttstädning så är det nämligen så att allt i det gamla boendet måste städas – kyl- och frys, spis, golv och andra ytor, badrum och så vidare – saker som tar lång tid och lägger man dessutom till att man redan har flyttat ut alla sina saker – ja, då blir det ännu lättare att förstå. Har man en gång flyttat så återvänder man ogärna till sin gamla lägenhet för att genomföra en flyttstädning, eller hur? Därför väljer alltså allt fler att anlita ett företag för att ombesörja detta och det är också det absolut bästa alternativet gällande flyttstädning.

Det många inte tänker på är nämligen att man kan bli ersättningsskyldig om man fuskar med en flyttstädning och för att undvika detta så är det alltså säkrast att direkt anlita proffs för uppdraget. Ska du flytta från exempelvis Örebro till Stockholm och missköter din flyttstädning – ja, då kan de nya ägarna faktiskt ha rätt till pengar eller en reducerad hyra som alltså du får stå för.

Anledningen till att vi här nämnde staden Örebro som exempel är att denna stad är ett typiskt exempel på en medelstor stad där många flyttar sker – både till- och från. Man har nämligen där både en stor utflyttning och numera även en ganska stor inflyttning där framförallt högskolan är den sak som lockar. I och med detta så är det också där en väldigt stor marknad för företag som är verksamma inom flyttbranchen och de underliggande områden som hör den till – dit vi alltså räknar flyttstädning. I en stad som Örebro kan man alltså utan problem hitta något företag som jobbar med flyttstädning och anlita detta snarare än att själv göra jobbet.

I andra städer – där flyttar inte är lika frekventa – finns inte den här möjligheten på samma sätt och där får man antingen genomföra denna flyttstädning på egen hand eller höra sig för hos en vanlig städfirma, något som ofta blir dyrare. Bor man i städer som exempelvis Örebro, Västerås, Gävle eller Halmstad så finns det alltså ingen anledning till att missköta sin flyttstädning – där finns hjälp att få och detta till ett bra pris dessutom.

Flytta från Örebro och använd flyttstädning

Vi kan här nämna samma exempel som ovan där en person ska flytta från Örebro till Stockholm och där en flyttstädning alltså måste genomföras. Vi vet här att det är en ganska lång resa mellan dessa båda städer och att den person som ska flytta alltså här knappast har någon lust att återvända till Örebro för att genomföra en flyttstädning. Därför väljer han istället att ringa ett av de verksamma företagen inom detta område i Örebro och förhandlar fram ett bra pris för sin flyttstädning.

Detta ger honom en helt annan fokusering på sitt nya liv, i sin nya stad och det är också det som en flytt handlar om – nämligen en nystart. Ett perfekt exempel på hur extern flyttstädning kan hjälpa till och detta oavsett om den sker från Örebro eller någon annan stad i Sverige.