Category Archives: nya poster

Kontrollansvarig nödvändig i Stockholm

Om man ser till när en kontrollansvarig behövs så är huvudregeln att en- eller flera sådana behövs vid byggnationer eller rivningar som kräver bygglov. En kontrollansvarig är den som sätter upp en kontrollplan som därefter måste följas och som byggherren måste förhållas sig till. Ska du exempelvis som byggherre bygga ett hus i Stockholm, du har fått bygglov och du har kontaktat en firma för byggnationen – ja, då kommer också en extern kontrollansvarig att bevaka att den kontrollplan han satt upp också följs. Det kan gå till så att denna kontrollansvarige gör oanmälda besök till detta husbygge i Stockholm och genom små stickkontroller säkerställer att ingenting går snett.

Om det skulle visa sig att byggfirman i fråga gjort något allvarligt fel gällande exempelvis husets bärande konstruktion så kommer denna kontrollansvarige att dels kontakta byggherren och även byggnadsnämnden för att informera om det uppkomna problemet. Vidare så handlar en kontrollansvarig och dennes arbete om att delta i tekniska samråd tillsammans med byggherren och att dokumentera de oanmälda besök som sker.

Kort sagt här – många byggen skulle inte gå att genomföra på ett säkert sätt om inte en kontrollansvarig kopplades in. Det skulle nämligen innebära att byggherren och den firma han anlitat kanske skulle försöka maximera sin vinst och låta detta gå ut över säkerhet, konstruktion och personalen som arbetar med bygget i fråga. Något som blir extra påtagligt och tydligt i Stockholm där man bygger som allra mest och där således behovet av en kontrollansvarig också är som allra störst.

En kontrollansvarig ska ses som en vän

Många byggherrar ser den kontrollansvarige man anlitat som ett slags nödvändigt ont – en person som finns där enbart för att den måste. Man tycker att den kontrollplan som satts upp enbart handlar om onödiga regler och man tycker att den kontrollanvarige är en slags sabotör som kostar onödiga pengar och som sinkar arbetet med den byggnation man åtagit sig.

Detta tänk ska istället ändras, man ska se den kontrollansvarige som en allierad som hjälper en genom bygget. Detta är nämligen en ganska fast hand som man kan diskutera, ventilera och lösa eventuella problem tillsammans med. En kontrollansvarig är den som har kunskap om hur man löser saker och då denne dessutom är den som också övervakar bygget så ser han till att inga oegentligheter sker – detaljer som kan göra att huset i fråga inte är hållbart och som därmed riskerar att rasa i framtiden.

Ändrar en byggherre bara sitt tänk och ser en kontrollansvarig som en vän snarare än en slags fiende så skulle också många byggnationer förflyta betydligt smidigare och mer friktionsfritt. Det är nämligen ofta tack vare denna person som tidsplanen hålls och som byggnationerna också står emot tidens tand – något som alltså blir extra viktigt i Stockholm där man – som sagt – bygger så pass mycket som man gör i dagsläget.

Stort behov av veterinärer i Stockholm

Att Stockholm hela tiden växer och expanderar – både till ytan och rent befolkningsmässigt – är ett faktum och något som innebär att det hela tiden uppstår behov inom olika yrken. Just nu kan man säga att det handlar om att stora delar av byggnadsbranschen i Stockholm behöver anställa fler människor och här kan man direkt också se en anledningen till varför.

Just byggnadsindustrin i Stockholm har nämligen i dagsläget bråda dagar och det är just den enorma inflyttningen som gjort det; i Stockholm så måste man helt enkelt bygga allt fler bostäder så att alla ska få plats, man måste bygga ut sjukhus, man måste bygga fler skolor och man måste se till att staden blir större.

Detta är en del av anledningen till det stora behovet av nytt blod i Byggnadsbranschen och om vi ser till en annan så handlar denna om pension kontra nyrekrytering – ett faktum som många andra branscher även de lider av. Menas med detta; vissa yrken har en stor del av folk som börjar närma sig pensionen samtidigt som det under en längre tid saknats påfyllnad underifrån – det vill säga att inga valt att utbilda sig. Då dessa sedan går i pension så kommer man att få stora problem och om vi ser bortom byggnadsbranschen i Stockholm så kan vi se att även ett annat yrke drabbats av samma åkomma och kommer att ställas inför ett liknande problem och dilemma. Det handlar här om veterinärer och det är oerhört viktigt att just denna fråga blir löst inom kort.

Många tänker här att veterinärer i Stockholm enbart ser till att bota, operera och – eventuellt – avliva sjuka- och skadade djur och att det av den anledningen kanske inte är så viktigt. Man kanske tänker att om någon persons sällskapsdjur blir sjukt i Stockholm och att det finns en brist på veterinärer så är detta dennes problem och inte någon större fråga.

Där har man fel; veterinärer är en starkt bidragande orsak till vår goda folkhälsa och detta över hela landet och inte bara i Stockholm. Om vi ska förklara varför så kan vi direkt peka på ett stort problemområde över hela världen; ett globalt problem som vi tack vare våra skickliga veterinärer hittills varit ganska förskonade från i Sverige.

Veterinärer behövs för kötthantering

Vi talar här om köttindustrin och om vi ser hur veterinärer jobbar just där så handlar det om inspektioner, kontroller och besiktningar. Tack vare deras jobb så ser man att gårdar håller hög kvalitet, att djuren sköts om på ett korrekt sätt och att det kött vi importerar till Sverige och Stockholm också är riskfritt att äta.

Ställs Stockholm inför det oroväckande faktum att många veterinärer samtidigt når pensionen och ingen påfyllnad kommer underifrån – ja, då skulle också riskerna öka då det handlar om att äta kött. Vi skulle på sikt se hur fler privatpersoner drabbas av salmonella, vi skulle se fler epidemier – tänk Irland! – och vi ska här inte tro att bönderna på egen hand skulle ta tag i problemet.

För dem är kötthantering ett yrke och som i alla branscher så vill även dessa tjäna så mycket pengar som möjligt – utan veterinärer skulle säkerligen en och annan bakteriesmittad köttbit nå våra butiker i Stockholm. Det behövs – för folkhälsans skull – fler personer inom detta viktiga yrke.

Hitta prisvärd städhjälp i Stockholm

I och med att man numera får dra av halva arbetskostnaden för hushållsnära tjänster på sin deklaration så har det också blivit enklare för privatpersoner att få sitt livspussel att gå ihop. Rut-avdraget kom – i mångas liv – som den där lilla biten som gjorde att pusslet i fråga blev komplett. Om vi kortfattat förklarar med vad vi menar så handlar det om att man som privatperson kan använda sig av sitt rut-avdrag för att exempelvis ha städhjälp till sitt hus och dra halva kostnaden för att därefter få tillbaka summan på sin skatt; du kan alltså få ditt hus städat till i stort sätt halva priset mot förut.

Att detta underlättat för många personer och familjer råder det inga som helst tvivel om och om man ser till vari Sverige denna skattereduktion används som mest så handlar det uteslutande om större städer där Stockholm är den som skiljer sig allra mest från mängden. Som vi berörde ovan – i frågan om att få livspusslet att gå ihop så har man en klar nackdel av att bo Stockholm jämfört med en mindre stad och detta förklaras som enklast med att nämna ordet avstånd. Stockholm är en stor stad där det tar lång tid att åka mellan olika projekt i form av jobb, hobbys, skjutsa till träningar eller andra aktiviteter.

Kortfattat: på grund av avstånden så tar allting mer tid i anspråk i Stockholm och därför hinner personer där inte med att städa, tvätta, diska eller sköta andra sysslor i hemmet – och där är rut-avdraget alltså en räddare i nöden. Detta är också anledningen till att man har störst utbud av företag som erbjuder hushållsnära tjänster mot rut-avdrag i Stockholm och om man bor där också har störst chans att få dessa billigt.

Tack vare konkurrensen så kan man nämligen få tag på ett företag som erbjuder städhjälp i Stockholm till ett betydligt bättre pris än vad man kan få i en annan – mindre – stad. Konkurrensen mellan företag som erbjuder städhjälp är nämligen så pass hög att detta gjort att priserna sjunkit ganska rejält och här har man således en klar fördel. Man kan som privatperson få ett bra pris – även utan rut-avdraget – och dessutom få en massa tjänster utöver de ordinarie tjänsterna i Stockholm.

Få extratjänster inom städhjälp i Stockholm

Det handlar i det stora hela om att man kan få paket med betydligt större innehåll om man anlitar städhjälp i Stockholm än vad som är möjligt i andra städer. Dessa extratjänster som man får på köpet kan innebära att disken ingår, det kan innebära att personalen tvättar, stryker och viker ihop kläder och det kan i vissa – extrema – fall innebära att även fönstren putsas och detta alltså i ett paket som egentligen bara borde innehålla en ren och skär städning.

Där ser man ett tydligt exempel på hur konkurrensen mellan olika företag i slutändan kan gynna kunderna. I och med att efterfrågan är så stor för städhjälp och andra hushållsnära tjänster i Stockholm så växer också antalet företag och i slutändan är det också kunderna som drar det längsta strået.

Lägg upp din tid på ett bättre sätt i Stockholm

Bor man i Stockholm så är man också varse om hur mycket som måste planeras för att få sitt liv att gå ihop. Om man jämför Stockholm mot andra mindre städer så handlar det här om befolkningsmängd och avstånd som gör att man hela tiden får bara beredd på att allting tar längre tid.

Ska man åka till jobbet så tar det tid, ska man åka och handla så tar det tid att dels åka dit och dels stå i en lång kö för att betala och ska man köra sina barn till någon träning eller hobby så tar även detta en hel del tid i anspråk. Kort sagt; en stockholmare är beroende av en god planering på ett helt annat sätt än vad en person boende i en mindre stad är. Hur lägger man då som boende i Stockholm upp denna planering och hur löser en sådan det berömda livspusslet?

Ja, här handlar det dels om att person i Stockholm lär sig olika mönster som sedan kan vävas in i sitt liv; vet man att trafiken är som värst klockan halv åtta på morgonen – ja, då åker man till jobbet klockan sju för att slippa denna. Är tunnelbanetrafiken hemsk klockan åtta så stiger man ned på perrongen en halvtimme innan och om man vet att det är omöjligt att handla på en söndag så sker storhandlingen istället på en måndag.

Som vi sa – en person i Stockholm snappar hela tiden upp små meddelanden och lär sig mönster som därefter appliceras till det gena livet. Detta är en sak och om vi fortsätter så handlar det mer om att man använder sig av den hjälp som finns tillgänglig. Menas med detta är att personer i Stockholm i en större utsträckning tar extern hjälp med hushållsnära tjänster – hemstädning, fönsterputs och kanske tvätt, disk och strykning – något som också i dagläget är betydligt billigare.

Använd den hjälp som finns tillgänglig

Numera får du ju dra av exempelvis hemstädning som en hushållsnära tjänst vid din deklaration och därefter få tillbaka en del av beloppet på din skatt – detta är naturligtvis möjligt även i andra städer utöver Stockholm; men där kanske inte behovet är lika stort. Den här skattereduktionen går under benämningen rut-avdrag och får göras upp till beloppet 50 000 kronor per år; något som alltså är väldigt populärt i just Stockholm.

Att kunna ta extern hjälp för att städa sitt hem har verkligen bidragit till att många personer i Stockholm fått en chans att kunna leva ett drägligare liv och satt mindre press på att planeringen vi nämnde ovan måste följas slaviskt. Vet man att huset blir städat under tiden man är på sitt arbete i Stockholm – ja, då blir det också betydligt enklare att kanske spendera en timme eller två sittande i en bilkö. Man kan därför säga att införandet av rut-avdraget är lite av en räddare i nöden och en absolut nödvändighet för många personer som bor i Stockholm.

För deras skull får vi därför hoppas att det fortsätter att vara kvar i sin nuvarande form; om inte så skulle säkerligen en väldigt stor planering krävas för att exempelvis hinna med sin hemstädning utan att det det går ut över något annat i Stockholm.