Category Archives: nya poster

Val av solskydd speglas av boendet

De allra flesta hus och bostäder är utrustade med något typ av solskydd och hur detta ser ut är någon som i regel avgörs av hur boendet i fråga ser ut. Det vill säga; vill man åstadkomma något mer än att bara skydda mot solen och vill man kanske även ha rent estetiska fördelar i detta solskydd? Kortfattat så kan man här säga att det uteslutande handlar om tre stycken varianter som används och om vi ger exempel på några för- och nackdelar med dessa tre så kan vi kanske skapa en bättre bild av vad vi menar och vart vi vill komma.

Vi kan här säga att det staden handlar om Lund och anledningen till detta kommer att framgå senare i texten. Dessa tre solskydd är således det en person i Lund primärt har att välja mellan och vi utgår från två stycken boenden som båda passar olika bra för olika solskydd.

• Persienner. Detta är det absolut vanligaste solskyddet i Sverige och något som finns installerade på de flesta fönster. Fördelen med persienner är att man utöver att skydda sin bostad mot stark sol och ge skugga även skyddar mot insyn. Där har vi således anledningen till att Lund blev vår stad och detta på grund av det stora antalet studenter som finns i staden. Just lägenheter är nämligen den typ av bostad som passar bäst för persienner och om man säger att det här handlar om studentbostäder i Lund och funktionen dessa fyller i en sådan så handlar det uteslutande om att de ger en chans till privatliv. Bor en student i ett tätbebyggt område i Lund där insynen från grannarna är god – ja, då kan ett par persienner i Lund ge studenten en chans att dels sköta sina studier och dels och avskärma sig och få vara ifred. Persienner är således – tack vare sin förmåga att stänga ute insyn – ett bra lösning; oavsett om man bor i Lund eller i någon annan stad där bostäderna står tätt och grannarna bor nära. Nackdelen är dock uppenbar även den – med neddragna persienner så ser man heller inte ut.
• Markiser. Detta solskydd passar allra bäst i villor och fyller förutom ett bra skydd mot sol också en annan funktion. Vi nämnde ovan det rent estetiska och här är markiser verkligen överlägset andra lösningar. Genom detta solskydd så får hela huset en ny karaktär och är också en billigare lösning än att exempelvis måla om. Snyggt och effektivt och något som husägare över hela Sverige borde överväga om man vill nå en förändring som samtidigt skyddar mot solen.
• Solfilm. Här har vi en relativt ny lösning som på sikt kan komma att ersätta persienner som det självklara valet. Genom att fästa solfilm på fönstren så får man nämligen skydd mot solen, man minimerar insynen och man kan – till skillnad mot persienner – också se ut. Nackdelen här är att lösningen är permanent och att det i och med detta blir ett slags ständigt mörker inomhus. Solfilm passar lika bra i hus som i lägenheter och är väldigt billiga att installera; en installation som dessutom helt går att anpassa efter sina egna önskemål och behov.

En boutredningsman underlättar vid ett dödsbo

Om man först och främst ser till den känslomässiga aspekten då någon avlider så handlar det om en stor sorg som drabbar alla anhöriga till personen i fråga. En sorg som också måste få ta plats och äga rum och detta egentligen oavsett hur lång tid det tar. Alla är vi olika och då det kommer till att sörja så finns det inga facit eller fasta mallar som går att applicera till samtliga människor. Dock – sorgen i sig får inte fungera som en ursäkt att missköta det praktiska som kommer med ett dödsfall och här kan vi bland annat säga att dennes dödsbo måste delas upp.

Avlider en person i Stockholm och lämnar efter sig två barn samt en fru så är dessa delägare i hans dödsbo och dessa måste sammanställa alla hans tillgångar och skulder i en bouppteckning senast tre månader efter att mannen i fråga lämnat jordelivet. Det man först ska göra är att utse en person som förvaltar detta dödsbo – exempelvis mamman – och att det således är hon som sköter allting som har med detta att göra. Vi ska här även tillägga att mannen i Stockholm inte upphör att existera som juridisk person förrän man upplöst hans dödsbo.

Ett dödsbo är alltså i och med detta namnet på hans samlade tillgångar och eventuella skulder. Det som primärt ska göras är att betala hans skulder och betala hans begravning – blommor, gravsten, kista, eventuella sorgekläder, annons till tidningen – och även se att det verkligen finns tillräckligt med tillgångar för detta. Skulle det inte finnas det så måste man i vissa fall försätta ett dödsbo i konkurs och då får eventuella fordringsägare se sina skulder avskrivna – de kan således inte kräva barnen eller modern på pengar då skulder inte går i arv.

Boutredningsmannen sköter det praktiska

Men – som man kan se så är det mycket jobb som kommer då en person avlider och detta i kombination med den sorgeprocess vi nämnde ovan gör att det i många fall är bättre att låta Tingsrätten utse en boutredningsman som sköter allt det praktiska. Gör man detta så är det denne person – ofta en advokat – som sköter alla självklarheter och eventuella oklarheter som rör det dödsbo som han blivit utsedd att representera.

Det här kan innebära att han avvecklar eventuella rörelser och företag som mannen i Stockholm drivit, att han säljer tillgångar, att han avslutar eventuella tvister som mannen varit inblandad i samt att han betalar de skulder – hyra, telefon, lån, räkningar – som finns.

Kort sagt; det praktiska arbetet sköts av en kunnig person som i och med detta låter de delägare i dödsboet en chans att sörja och ta hand om sig i den svåra situation de befinner sig i. Viktigt här dock är att om denne boutredningsman vill sälja fastigheter som finns i det dödsbo han representerar så måste han också ha skriftliga godkännande från samtliga delägare.

Höj värdet på din bostad i Stockholm

Alla människor som någon gång i livet står inför att sälja en bostad gör detta med en förhoppning om att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt på affären. Något som påverkas av vilket sorts boende man har, när man säljer, vilket läge marknaden befinner sig samt i vilken stad man bor. En lägenhetsaffär i Stockholm ger ägaren bättre förutsättningar till mycket pengar än vad en motsvarande affär gör i exempelvis en mindre stad som Ystad och det handlar här uteslutande om efterfrågan samt tillgången på befintliga lägenheter i staden.

Som alla vet så befinner sig just Stockholm i dagsläget i en närmast kaosliknande bostadssituation där man hela tiden ser att priserna för bostäder pressas uppåt och når nya rekordnivåer – allt detta kommer sig av den enkla anledningen att man inte bygger tillräckligt med lägenheter i förhållande till antalet människor som bor- och flyttar till staden. Det här påverkar naturligtvis i huruvida en lägenhetsägare där kan nå denna förhoppning om att sälja med god vinst och frågan en sådan person istället ska ställa sig lyder: hur mycket pengar kan jag tjäna som mest?

Det finns nämligen några små knep som kan – även i Stockholm – öka värdet och maximera vinsten vid en försäljning. Till stor del handlar det om olika typer av renoveringar och förbättringar som sker – till en varierande kostnad – och som samtliga kan bidra till den där budgivningen man som säljare så gärna vill nå. En budgivning som i sin ur leder till att priset stiger och att vinsten därigenom blir högre. Vi tänkte därför nedan radar upp några små tips som kan leda till en budgivning mellan spekulanter och hur man – oavsett om man bor i Stockholm eller Ystad – kan gå tillväga för att nå den där vinsten som man hela tider eftersträvar.

Köksrenovering. Ett vackert kök tilltalar alla och speciellt är detta viktigt i dagsläget då mat- och matlagning spelar en allt större roll i våra liv. Det som gäller vid en köksrenovering i exempelvis Stockholm är att maximera effekten; det vill säga – försök hitta andra lösningar. En köksö som öppnar upp boendet, under- snarare än överskåp samt en snyggare spis och finare vitvaror. Vi säger här Stockholm då ytorna generellt sätt är mindre där och att man genom en köksrenovering kan öppna upp boendet betänkligt. Ett tips som rör en köksrenovering är att man anlitar en inredningsarkitekt innan – en sådan tänker alltid utanför boxen; något som kan löna sig i Stockholm.
• Badrumsrenovering. Detsamma gäller här som vid en köksrenovering; attraktiva rum för personer måste alltid vara i topptrim och vara fräscha. Det här en verklig investering! Dessutom; se till att använda ditt rot-avdrag innan det sänks vid årsskiftet.
• Mäklare. Glöm inte bort den viktiga roll en mäklare spelar i en bostadsaffär. Låt dig inte luras- och frestas av att sälja på exempelvis Blocket; risken är stor att du i själva verket förlorar pengar.
• Städa med hjälp av proffs. Anlita ett städföretag innan visning och se även över ifall denna kan erbjuda tjänsten Homestyling – något som de ofta gör i Stockholm. Genom detta får du ett skinande rent hem som dessutom är i avsaknad av onödiga saker och detaljer; en person inom homestyling är expert på att framhäva de bästa sidorna ur varje boende.

Förenkla din badrumsrenovering

Ska man ge ett råd till vanliga privatpersoner som drömmer om att genomföra projekt i sina egna hem så lyder detta: gör det inte så svårt för dig. Med detta menar vi främst två saker – att man dels inser sina egna begränsningar (både ekonomiska och rent kunskapsmässiga) samt att man håller sig till en lite lägre målbild och utgår ifrån hur sitt eget boende ser ut. Det som nämligen har visat sig under senare år är att allt fler privatpersoner kastar sig huvudstupa in i det närmaste omöjliga projekt och så fort de stöter på problem så lägger de ner sitt arbetet och påbörjar istället ett annat. En ohållbar ekvation som i många fall leder till skilsmässor och andra otrevligheter.

Börjar exempelvis en man i Stockholm en omfattande renovering av badrummet där han saknar de grundläggande kunskaperna så kommer projektet i nio fall av tio att dra ut på tiden, det kommer att bli slarvigt gjort och det kommer att innehålla stora brister – brister som därefter kan komma att visa sig i vattenskador som i sin tur är dyra att reparera. Har mannen i Stockholm dessutom en familj där barn ingår – ja, då kan det hela sluta i en ren katastrof.

Att leva i ett byggkaos – som vid exempelvis en badrumsrenovering innebär stora påfrestningar och detta även om man väljer professionell hjälp för ändamålet. Ska man som lekman genomföra det – utan utbildning eller förkunskaper – ja, då får man räkna med att det hela tar dubbelt så lång tid och att denna tid knappast kommer att ske utan friktion mellan familjemedlemmarna.

Vart vill vi då komma med detta? Jo, att man använder sig av den hjälp som finns tillgänglig och om man känner att man vill göra något på egen hand så bör det projektet vara av det lite enklare slaget. Att jämföra här: en badrumsrenovering i Stockholm är både svårare, har fler moment och tar därmed längre tid än vad det gör att måla om en vägg i samma lägenhet. I dagsläget så kostar det heller inte alls så mycket pengar och för att förklara vad vi menar så räcker det att vi nämner ordet rot-avdrag.

Rot-avdraget gör det billigare för dig

Genom att man kan använda sig av rot-avdraget vid renoveringar i sitt eget hem så kan man också få ett professionellt jobb utfört till ett billigare pris. Vi kan här som exempel på hur detta fungerar säga att det är du som ska genomföra en badrumsrenovering i Stockholm och hur du kan spara pengar genom rot-avdraget. Du väljer här att köpa ett badrum från IKEA och allt som allt så kostar material dig 60.000 kronor. Då badrummet ska installeras så anlitar du ett företag som gör jobbet för e summa av 100.000 kronor.

Det du gör här – förutsatt att du är berättigad – är du ber detta företag att arbeta mot rot-avdraget och här kommer du att kunna dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och få tillbaka denna på din skatt. Du betalar alltså 50.000 kronor istället för de 100.000 du hade fått betala för din badrumsrenovering i Stockholm utan rot-avdraget. Rot-avdraget gäller över hela Sverige om maximalt 50.000 kr/år och per person – en perfekt skattesubvention för att renovera sitt badrum utan att det behöver medföra en skilsmässa.