Category Archives: nya poster

Höj värdet på din bostad i Stockholm

Alla människor som någon gång i livet står inför att sälja en bostad gör detta med en förhoppning om att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt på affären. Något som påverkas av vilket sorts boende man har, när man säljer, vilket läge marknaden befinner sig samt i vilken stad man bor. En lägenhetsaffär i Stockholm ger ägaren bättre förutsättningar till mycket pengar än vad en motsvarande affär gör i exempelvis en mindre stad som Ystad och det handlar här uteslutande om efterfrågan samt tillgången på befintliga lägenheter i staden.

Som alla vet så befinner sig just Stockholm i dagsläget i en närmast kaosliknande bostadssituation där man hela tiden ser att priserna för bostäder pressas uppåt och når nya rekordnivåer – allt detta kommer sig av den enkla anledningen att man inte bygger tillräckligt med lägenheter i förhållande till antalet människor som bor- och flyttar till staden. Det här påverkar naturligtvis i huruvida en lägenhetsägare där kan nå denna förhoppning om att sälja med god vinst och frågan en sådan person istället ska ställa sig lyder: hur mycket pengar kan jag tjäna som mest?

Det finns nämligen några små knep som kan – även i Stockholm – öka värdet och maximera vinsten vid en försäljning. Till stor del handlar det om olika typer av renoveringar och förbättringar som sker – till en varierande kostnad – och som samtliga kan bidra till den där budgivningen man som säljare så gärna vill nå. En budgivning som i sin ur leder till att priset stiger och att vinsten därigenom blir högre. Vi tänkte därför nedan radar upp några små tips som kan leda till en budgivning mellan spekulanter och hur man – oavsett om man bor i Stockholm eller Ystad – kan gå tillväga för att nå den där vinsten som man hela tider eftersträvar.

Köksrenovering. Ett vackert kök tilltalar alla och speciellt är detta viktigt i dagsläget då mat- och matlagning spelar en allt större roll i våra liv. Det som gäller vid en köksrenovering i exempelvis Stockholm är att maximera effekten; det vill säga – försök hitta andra lösningar. En köksö som öppnar upp boendet, under- snarare än överskåp samt en snyggare spis och finare vitvaror. Vi säger här Stockholm då ytorna generellt sätt är mindre där och att man genom en köksrenovering kan öppna upp boendet betänkligt. Ett tips som rör en köksrenovering är att man anlitar en inredningsarkitekt innan – en sådan tänker alltid utanför boxen; något som kan löna sig i Stockholm.
• Badrumsrenovering. Detsamma gäller här som vid en köksrenovering; attraktiva rum för personer måste alltid vara i topptrim och vara fräscha. Det här en verklig investering! Dessutom; se till att använda ditt rot-avdrag innan det sänks vid årsskiftet.
• Mäklare. Glöm inte bort den viktiga roll en mäklare spelar i en bostadsaffär. Låt dig inte luras- och frestas av att sälja på exempelvis Blocket; risken är stor att du i själva verket förlorar pengar.
• Städa med hjälp av proffs. Anlita ett städföretag innan visning och se även över ifall denna kan erbjuda tjänsten Homestyling – något som de ofta gör i Stockholm. Genom detta får du ett skinande rent hem som dessutom är i avsaknad av onödiga saker och detaljer; en person inom homestyling är expert på att framhäva de bästa sidorna ur varje boende.

Förenkla din badrumsrenovering

Ska man ge ett råd till vanliga privatpersoner som drömmer om att genomföra projekt i sina egna hem så lyder detta: gör det inte så svårt för dig. Med detta menar vi främst två saker – att man dels inser sina egna begränsningar (både ekonomiska och rent kunskapsmässiga) samt att man håller sig till en lite lägre målbild och utgår ifrån hur sitt eget boende ser ut. Det som nämligen har visat sig under senare år är att allt fler privatpersoner kastar sig huvudstupa in i det närmaste omöjliga projekt och så fort de stöter på problem så lägger de ner sitt arbetet och påbörjar istället ett annat. En ohållbar ekvation som i många fall leder till skilsmässor och andra otrevligheter.

Börjar exempelvis en man i Stockholm en omfattande renovering av badrummet där han saknar de grundläggande kunskaperna så kommer projektet i nio fall av tio att dra ut på tiden, det kommer att bli slarvigt gjort och det kommer att innehålla stora brister – brister som därefter kan komma att visa sig i vattenskador som i sin tur är dyra att reparera. Har mannen i Stockholm dessutom en familj där barn ingår – ja, då kan det hela sluta i en ren katastrof.

Att leva i ett byggkaos – som vid exempelvis en badrumsrenovering innebär stora påfrestningar och detta även om man väljer professionell hjälp för ändamålet. Ska man som lekman genomföra det – utan utbildning eller förkunskaper – ja, då får man räkna med att det hela tar dubbelt så lång tid och att denna tid knappast kommer att ske utan friktion mellan familjemedlemmarna.

Vart vill vi då komma med detta? Jo, att man använder sig av den hjälp som finns tillgänglig och om man känner att man vill göra något på egen hand så bör det projektet vara av det lite enklare slaget. Att jämföra här: en badrumsrenovering i Stockholm är både svårare, har fler moment och tar därmed längre tid än vad det gör att måla om en vägg i samma lägenhet. I dagsläget så kostar det heller inte alls så mycket pengar och för att förklara vad vi menar så räcker det att vi nämner ordet rot-avdrag.

Rot-avdraget gör det billigare för dig

Genom att man kan använda sig av rot-avdraget vid renoveringar i sitt eget hem så kan man också få ett professionellt jobb utfört till ett billigare pris. Vi kan här som exempel på hur detta fungerar säga att det är du som ska genomföra en badrumsrenovering i Stockholm och hur du kan spara pengar genom rot-avdraget. Du väljer här att köpa ett badrum från IKEA och allt som allt så kostar material dig 60.000 kronor. Då badrummet ska installeras så anlitar du ett företag som gör jobbet för e summa av 100.000 kronor.

Det du gör här – förutsatt att du är berättigad – är du ber detta företag att arbeta mot rot-avdraget och här kommer du att kunna dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och få tillbaka denna på din skatt. Du betalar alltså 50.000 kronor istället för de 100.000 du hade fått betala för din badrumsrenovering i Stockholm utan rot-avdraget. Rot-avdraget gäller över hela Sverige om maximalt 50.000 kr/år och per person – en perfekt skattesubvention för att renovera sitt badrum utan att det behöver medföra en skilsmässa.

Kontrollansvarig nödvändig i Stockholm

Om man ser till när en kontrollansvarig behövs så är huvudregeln att en- eller flera sådana behövs vid byggnationer eller rivningar som kräver bygglov. En kontrollansvarig är den som sätter upp en kontrollplan som därefter måste följas och som byggherren måste förhållas sig till. Ska du exempelvis som byggherre bygga ett hus i Stockholm, du har fått bygglov och du har kontaktat en firma för byggnationen – ja, då kommer också en extern kontrollansvarig att bevaka att den kontrollplan han satt upp också följs. Det kan gå till så att denna kontrollansvarige gör oanmälda besök till detta husbygge i Stockholm och genom små stickkontroller säkerställer att ingenting går snett.

Om det skulle visa sig att byggfirman i fråga gjort något allvarligt fel gällande exempelvis husets bärande konstruktion så kommer denna kontrollansvarige att dels kontakta byggherren och även byggnadsnämnden för att informera om det uppkomna problemet. Vidare så handlar en kontrollansvarig och dennes arbete om att delta i tekniska samråd tillsammans med byggherren och att dokumentera de oanmälda besök som sker.

Kort sagt här – många byggen skulle inte gå att genomföra på ett säkert sätt om inte en kontrollansvarig kopplades in. Det skulle nämligen innebära att byggherren och den firma han anlitat kanske skulle försöka maximera sin vinst och låta detta gå ut över säkerhet, konstruktion och personalen som arbetar med bygget i fråga. Något som blir extra påtagligt och tydligt i Stockholm där man bygger som allra mest och där således behovet av en kontrollansvarig också är som allra störst.

En kontrollansvarig ska ses som en vän

Många byggherrar ser den kontrollansvarige man anlitat som ett slags nödvändigt ont – en person som finns där enbart för att den måste. Man tycker att den kontrollplan som satts upp enbart handlar om onödiga regler och man tycker att den kontrollanvarige är en slags sabotör som kostar onödiga pengar och som sinkar arbetet med den byggnation man åtagit sig.

Detta tänk ska istället ändras, man ska se den kontrollansvarige som en allierad som hjälper en genom bygget. Detta är nämligen en ganska fast hand som man kan diskutera, ventilera och lösa eventuella problem tillsammans med. En kontrollansvarig är den som har kunskap om hur man löser saker och då denne dessutom är den som också övervakar bygget så ser han till att inga oegentligheter sker – detaljer som kan göra att huset i fråga inte är hållbart och som därmed riskerar att rasa i framtiden.

Ändrar en byggherre bara sitt tänk och ser en kontrollansvarig som en vän snarare än en slags fiende så skulle också många byggnationer förflyta betydligt smidigare och mer friktionsfritt. Det är nämligen ofta tack vare denna person som tidsplanen hålls och som byggnationerna också står emot tidens tand – något som alltså blir extra viktigt i Stockholm där man – som sagt – bygger så pass mycket som man gör i dagsläget.

Stort behov av veterinärer i Stockholm

Att Stockholm hela tiden växer och expanderar – både till ytan och rent befolkningsmässigt – är ett faktum och något som innebär att det hela tiden uppstår behov inom olika yrken. Just nu kan man säga att det handlar om att stora delar av byggnadsbranschen i Stockholm behöver anställa fler människor och här kan man direkt också se en anledningen till varför.

Just byggnadsindustrin i Stockholm har nämligen i dagsläget bråda dagar och det är just den enorma inflyttningen som gjort det; i Stockholm så måste man helt enkelt bygga allt fler bostäder så att alla ska få plats, man måste bygga ut sjukhus, man måste bygga fler skolor och man måste se till att staden blir större.

Detta är en del av anledningen till det stora behovet av nytt blod i Byggnadsbranschen och om vi ser till en annan så handlar denna om pension kontra nyrekrytering – ett faktum som många andra branscher även de lider av. Menas med detta; vissa yrken har en stor del av folk som börjar närma sig pensionen samtidigt som det under en längre tid saknats påfyllnad underifrån – det vill säga att inga valt att utbilda sig. Då dessa sedan går i pension så kommer man att få stora problem och om vi ser bortom byggnadsbranschen i Stockholm så kan vi se att även ett annat yrke drabbats av samma åkomma och kommer att ställas inför ett liknande problem och dilemma. Det handlar här om veterinärer och det är oerhört viktigt att just denna fråga blir löst inom kort.

Många tänker här att veterinärer i Stockholm enbart ser till att bota, operera och – eventuellt – avliva sjuka- och skadade djur och att det av den anledningen kanske inte är så viktigt. Man kanske tänker att om någon persons sällskapsdjur blir sjukt i Stockholm och att det finns en brist på veterinärer så är detta dennes problem och inte någon större fråga.

Där har man fel; veterinärer är en starkt bidragande orsak till vår goda folkhälsa och detta över hela landet och inte bara i Stockholm. Om vi ska förklara varför så kan vi direkt peka på ett stort problemområde över hela världen; ett globalt problem som vi tack vare våra skickliga veterinärer hittills varit ganska förskonade från i Sverige.

Veterinärer behövs för kötthantering

Vi talar här om köttindustrin och om vi ser hur veterinärer jobbar just där så handlar det om inspektioner, kontroller och besiktningar. Tack vare deras jobb så ser man att gårdar håller hög kvalitet, att djuren sköts om på ett korrekt sätt och att det kött vi importerar till Sverige och Stockholm också är riskfritt att äta.

Ställs Stockholm inför det oroväckande faktum att många veterinärer samtidigt når pensionen och ingen påfyllnad kommer underifrån – ja, då skulle också riskerna öka då det handlar om att äta kött. Vi skulle på sikt se hur fler privatpersoner drabbas av salmonella, vi skulle se fler epidemier – tänk Irland! – och vi ska här inte tro att bönderna på egen hand skulle ta tag i problemet.

För dem är kötthantering ett yrke och som i alla branscher så vill även dessa tjäna så mycket pengar som möjligt – utan veterinärer skulle säkerligen en och annan bakteriesmittad köttbit nå våra butiker i Stockholm. Det behövs – för folkhälsans skull – fler personer inom detta viktiga yrke.