En boutredningsman underlättar vid ett dödsbo

nya poster

Om man först och främst ser till den känslomässiga aspekten då någon avlider så handlar det om en stor sorg som drabbar alla anhöriga till personen i fråga. En sorg som också måste få ta plats och äga rum och detta egentligen oavsett hur lång tid det tar. Alla är vi olika och då det kommer till att sörja så finns det inga facit eller fasta mallar som går att applicera till samtliga människor. Dock – sorgen i sig får inte fungera som en ursäkt att missköta det praktiska som kommer med ett dödsfall och här kan vi bland annat säga att dennes dödsbo måste delas upp.

Avlider en person i Stockholm och lämnar efter sig två barn samt en fru så är dessa delägare i hans dödsbo och dessa måste sammanställa alla hans tillgångar och skulder i en bouppteckning senast tre månader efter att mannen i fråga lämnat jordelivet. Det man först ska göra är att utse en person som förvaltar detta dödsbo – exempelvis mamman – och att det således är hon som sköter allting som har med detta att göra. Vi ska här även tillägga att mannen i Stockholm inte upphör att existera som juridisk person förrän man upplöst hans dödsbo.

Ett dödsbo är alltså i och med detta namnet på hans samlade tillgångar och eventuella skulder. Det som primärt ska göras är att betala hans skulder och betala hans begravning – blommor, gravsten, kista, eventuella sorgekläder, annons till tidningen – och även se att det verkligen finns tillräckligt med tillgångar för detta. Skulle det inte finnas det så måste man i vissa fall försätta ett dödsbo i konkurs och då får eventuella fordringsägare se sina skulder avskrivna – de kan således inte kräva barnen eller modern på pengar då skulder inte går i arv.

Boutredningsmannen sköter det praktiska

Men – som man kan se så är det mycket jobb som kommer då en person avlider och detta i kombination med den sorgeprocess vi nämnde ovan gör att det i många fall är bättre att låta Tingsrätten utse en boutredningsman som sköter allt det praktiska. Gör man detta så är det denne person – ofta en advokat – som sköter alla självklarheter och eventuella oklarheter som rör det dödsbo som han blivit utsedd att representera.

Det här kan innebära att han avvecklar eventuella rörelser och företag som mannen i Stockholm drivit, att han säljer tillgångar, att han avslutar eventuella tvister som mannen varit inblandad i samt att han betalar de skulder – hyra, telefon, lån, räkningar – som finns.

Kort sagt; det praktiska arbetet sköts av en kunnig person som i och med detta låter de delägare i dödsboet en chans att sörja och ta hand om sig i den svåra situation de befinner sig i. Viktigt här dock är att om denne boutredningsman vill sälja fastigheter som finns i det dödsbo han representerar så måste han också ha skriftliga godkännande från samtliga delägare.

Previous
Höj värdet på din bostad i Stockholm
Next
Val av solskydd speglas av boendet

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *