Kontrollansvarig nödvändig i Stockholm

nya poster

Om man ser till när en kontrollansvarig behövs så är huvudregeln att en- eller flera sådana behövs vid byggnationer eller rivningar som kräver bygglov. En kontrollansvarig är den som sätter upp en kontrollplan som därefter måste följas och som byggherren måste förhållas sig till. Ska du exempelvis som byggherre bygga ett hus i Stockholm, du har fått bygglov och du har kontaktat en firma för byggnationen – ja, då kommer också en extern kontrollansvarig att bevaka att den kontrollplan han satt upp också följs. Det kan gå till så att denna kontrollansvarige gör oanmälda besök till detta husbygge i Stockholm och genom små stickkontroller säkerställer att ingenting går snett.

Om det skulle visa sig att byggfirman i fråga gjort något allvarligt fel gällande exempelvis husets bärande konstruktion så kommer denna kontrollansvarige att dels kontakta byggherren och även byggnadsnämnden för att informera om det uppkomna problemet. Vidare så handlar en kontrollansvarig och dennes arbete om att delta i tekniska samråd tillsammans med byggherren och att dokumentera de oanmälda besök som sker.

Kort sagt här – många byggen skulle inte gå att genomföra på ett säkert sätt om inte en kontrollansvarig kopplades in. Det skulle nämligen innebära att byggherren och den firma han anlitat kanske skulle försöka maximera sin vinst och låta detta gå ut över säkerhet, konstruktion och personalen som arbetar med bygget i fråga. Något som blir extra påtagligt och tydligt i Stockholm där man bygger som allra mest och där således behovet av en kontrollansvarig också är som allra störst.

En kontrollansvarig ska ses som en vän

Många byggherrar ser den kontrollansvarige man anlitat som ett slags nödvändigt ont – en person som finns där enbart för att den måste. Man tycker att den kontrollplan som satts upp enbart handlar om onödiga regler och man tycker att den kontrollanvarige är en slags sabotör som kostar onödiga pengar och som sinkar arbetet med den byggnation man åtagit sig.

Detta tänk ska istället ändras, man ska se den kontrollansvarige som en allierad som hjälper en genom bygget. Detta är nämligen en ganska fast hand som man kan diskutera, ventilera och lösa eventuella problem tillsammans med. En kontrollansvarig är den som har kunskap om hur man löser saker och då denne dessutom är den som också övervakar bygget så ser han till att inga oegentligheter sker – detaljer som kan göra att huset i fråga inte är hållbart och som därmed riskerar att rasa i framtiden.

Ändrar en byggherre bara sitt tänk och ser en kontrollansvarig som en vän snarare än en slags fiende så skulle också många byggnationer förflyta betydligt smidigare och mer friktionsfritt. Det är nämligen ofta tack vare denna person som tidsplanen hålls och som byggnationerna också står emot tidens tand – något som alltså blir extra viktigt i Stockholm där man – som sagt – bygger så pass mycket som man gör i dagsläget.

Previous
Stort behov av veterinärer i Stockholm
Next
Förenkla din badrumsrenovering

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *