Prisvärt att hyra buss i Stockholm

nya poster

Att samåka är det mest effektiva och miljövänliga sättet att ta sig från en plats till en annan och på Spårvagnsmuseet i Stockholm finns ett tydligt exempel på fördelarna gällande detta. Där har man nämligen slagit ut – svart på vitt – hur bilköerna skulle minska i Stockholm om man fyllde samtliga bilar som dagligen åker från hem till arbete i staden – ett exempel som både är talande och som fungerar som en klar väckarklocka om hur mycket som finns att tjäna på detta. Det här gäller heller inte enbart bilar och går även att dra klara paralleller till hur det ser ut gällande de – i många fall – utmärkta kollektiva lösningar för transport som finns i just Stockholm.

Skulle man i Stockholm ytterligare kunna utvidga denna; bygga ut tunnelbana, skapa fler busslinjer och kanske utvidga möjligheterna gällande pendlingstågen – ja, då skulle man också spara väldigt mycket pengar, men framförallt så skulle miljön bli betydligt bättre. I Stockholm så är nämligen avgaser från bilar den absolut största miljöboven och här krävs det således krafttag både från individ och från kommunen samt Stockholm stad. Vidare då – om man bortser från transport till och från arbete samt en utökad kollektivtrafik – finns det andra sätt som kan skapa en bättre miljö?

Ja, i det stora hela så handlar det som sagt om att tänka sig saker ur ett lite större perspektiv och i så stor mån som möjligt försöka se till att samåka, dela på kostnaden och bidra till en bättre miljö i Stockholm. För att konkretisera här så kan vi ge ett exempel på hur ett fotbollslag i Stockholm kan agera. Till matcher så har man här åkt bil, var och för sig och föräldrarna har tillsammans gjort upp ett givet schema om vem som ska åka med vem samt vem som ska köra. Ett bra sätt, som dock skulle kunna göras än bättre.

Hyra buss gör miljön en tjänst

Menas här – istället för att köra bil mellan destinationerna och fotbollsplanerna i Stockholm så skulle man istället kunna hyra en buss och därmed spara mycket pengar i slutändan. Att hyra en buss är nämligen betydligt mer kostnadseffektivt, det sparar på miljön och för ett fotbollslag så finns det också fler fördelar. Man får en bättre lagsammanhållning – alla åker samtidigt, kan samtala, lära känna varandra – man kommer fram samtidigt och föräldrarna till barnen får också mer tid över då de slipper boka in helgerna för skjuts.

Det här exemplet om att hyra buss i Stockholm går också att applicera på många andra sammanhang: större fester, konferenser och exempelvis bröllop där ett sällskap – tillsammans – ska förflytta sig från en plats till en annan; från en middag till en efterföljande dans. Många sällskap tar här för givet att taxi är det enda – bästa alternativet – men vi anser alltså att hyra buss är både trevligare, billigare och, framförallt, bättre för miljön i Stockholm.

Kort sagt, man kan maximera en upplevelse och spara väldigt mycket tid och pengar på att välja det miljövänliga alternativet. Om det sedan handlar om att samåka i bilar, att åka kollektivt eller att hyra en buss spelar ingen roll; varje tanke och handling som ger en lite bättre miljö i Stockholm räknas.

Previous
Besök en tandläkare i Solna årligen
Next
Köp dina väskor på nätet

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *