Stort behov av veterinärer i Stockholm

nya poster

Att Stockholm hela tiden växer och expanderar – både till ytan och rent befolkningsmässigt – är ett faktum och något som innebär att det hela tiden uppstår behov inom olika yrken. Just nu kan man säga att det handlar om att stora delar av byggnadsbranschen i Stockholm behöver anställa fler människor och här kan man direkt också se en anledningen till varför.

Just byggnadsindustrin i Stockholm har nämligen i dagsläget bråda dagar och det är just den enorma inflyttningen som gjort det; i Stockholm så måste man helt enkelt bygga allt fler bostäder så att alla ska få plats, man måste bygga ut sjukhus, man måste bygga fler skolor och man måste se till att staden blir större.

Detta är en del av anledningen till det stora behovet av nytt blod i Byggnadsbranschen och om vi ser till en annan så handlar denna om pension kontra nyrekrytering – ett faktum som många andra branscher även de lider av. Menas med detta; vissa yrken har en stor del av folk som börjar närma sig pensionen samtidigt som det under en längre tid saknats påfyllnad underifrån – det vill säga att inga valt att utbilda sig. Då dessa sedan går i pension så kommer man att få stora problem och om vi ser bortom byggnadsbranschen i Stockholm så kan vi se att även ett annat yrke drabbats av samma åkomma och kommer att ställas inför ett liknande problem och dilemma. Det handlar här om veterinärer och det är oerhört viktigt att just denna fråga blir löst inom kort.

Många tänker här att veterinärer i Stockholm enbart ser till att bota, operera och – eventuellt – avliva sjuka- och skadade djur och att det av den anledningen kanske inte är så viktigt. Man kanske tänker att om någon persons sällskapsdjur blir sjukt i Stockholm och att det finns en brist på veterinärer så är detta dennes problem och inte någon större fråga.

Där har man fel; veterinärer är en starkt bidragande orsak till vår goda folkhälsa och detta över hela landet och inte bara i Stockholm. Om vi ska förklara varför så kan vi direkt peka på ett stort problemområde över hela världen; ett globalt problem som vi tack vare våra skickliga veterinärer hittills varit ganska förskonade från i Sverige.

Veterinärer behövs för kötthantering

Vi talar här om köttindustrin och om vi ser hur veterinärer jobbar just där så handlar det om inspektioner, kontroller och besiktningar. Tack vare deras jobb så ser man att gårdar håller hög kvalitet, att djuren sköts om på ett korrekt sätt och att det kött vi importerar till Sverige och Stockholm också är riskfritt att äta.

Ställs Stockholm inför det oroväckande faktum att många veterinärer samtidigt når pensionen och ingen påfyllnad kommer underifrån – ja, då skulle också riskerna öka då det handlar om att äta kött. Vi skulle på sikt se hur fler privatpersoner drabbas av salmonella, vi skulle se fler epidemier – tänk Irland! – och vi ska här inte tro att bönderna på egen hand skulle ta tag i problemet.

För dem är kötthantering ett yrke och som i alla branscher så vill även dessa tjäna så mycket pengar som möjligt – utan veterinärer skulle säkerligen en och annan bakteriesmittad köttbit nå våra butiker i Stockholm. Det behövs – för folkhälsans skull – fler personer inom detta viktiga yrke.

Previous
Hitta prisvärd städhjälp i Stockholm
Next
Kontrollansvarig nödvändig i Stockholm

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *