Svenska För Invandrare

nya poster

Man framför grön griffeltavlaSvenskundervisning för invandrare

Att lära sig kommunicera på det språk som används i ett land, är en förutsättning för att man skall kunna ta del av alla fördelar och möjligheter som finns. Att man dessutom behärskar andra språk är en stor fördel! Detta inte minst då det blir allt vanligare med handel över kontinenter och behovet av språkkunnig personal växer allt mer. När man kommer som invandrare till Sverige finns möjligheten att gå SFI. Utbildningen är uppdelad i olika kurser där man får betyg från A till F. A är det högsta betyg man kan få och det indikerar att man har goda språkkunskaper och därtill god insikt i hur svenska samhället fungerar. E är å andra sidan det lägsta godkända betyg som kan erhållas. F är kort och gott underkänt även om man varit delaktig i undervisningen.

Alla som kommer till SFI i Stockholm eller i någon annan stad, har unika och individuella behov. Det går inte att säga att alla börjar på samma nivå då man kan ha vitt skilda bakgrunder. Vissa har en fallenhet för språk och en akademisk bakgrund, medan det finns andra som inte kan skriva och läsa. Hur undervisningen utformas skall utgå ifrån behovet hos den som kommer till undervisningen. Det är en utmaning för alla verksamma inom SFI att ta fram ett upplägg som fungerar för individen och som ger den kompetens som personen kan förvänta sig efter en utbildning i Stockholm.

Inte bara språk

Även om det skriftliga och verbala språket är en viktig nyckel för den som vill komma in i samhället, är det inte bara språk som behandlas när man kommer till SFI för första gången. Det är också fråga om att lära sig om det svenska samhället så man kan orientera sig mellan myndigheter, skatteverk, skolor och andra institutioner. Därtill skall undervisningen ge kunskap om vilka rättigheter man har och vad man kan förvänta sig från samhället i stort.

Det är ett stort ansvar att bedriva svenskundervisning och det är viktigt att man regelbundet utvärderar arbetet för att kvalitetssäkra det upplägg och den kompetens som finns tillgänglig i de olika klasserna i undervisningen.

Previous
Privat eller allmänn tandläkare
Next
Vilka alternativ finns för jordfästning

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *