Tagg: tandläkare

Fler tandläkare ger bättre service i Stockholm

nya poster

Tandvården i Stockholm har aldrig varit bättre än vad den är i dagsläget och detta påstående baserar vi både på att priserna blivit betydligt lägre och att dessa lägre priser inte på något sätt gått ut över kvaliteten eller servicen. Tvärtom; servicen har i många fall blivit betydligt mycket bättre och i Stockholm så kan man se att kunderna/patienterna har fått ett betydligt större urval och att man därigenom – på ett snabbare sätt – kan få den hjälp man behöver; oavsett vilken hjälp det än må handla om. Hur kan då detta förklaras och hur kommer det sig att Stockholm och tandvården blivit bättre under senare år då man ständigt hör rapporter om det motsatta från andra städer i Sverige?

Ja, en stor del av förklaringen berörde vi ovan och detta i form av det stora urvalet som finns för patienterna. Det handlar alltså om att det idag finns fler verksamma tandläkare än någonsin i Stockholm och att dessa även konkurrerar med varandra; en konkurrenssituation som tvingar dem att erbjuda fler tjänster och till bättre priser än tidigare. En sund utveckling som alltså fungerar på exakt samma sätt som inom andra områden där en större konkurrens visar sig; för att locka kunder så måste man helt enkelt anpassa sig till den rådande verkligheten och skiljer sig alltså inte en tandläkare i Stockholm mot en snickare i grunden.

Men; vilka typer av tjänster är det som numera erbjuds och som sker på ett bättre sätt hos en tandläkare i Stockholm där man dels slipper vänta som kund och där man dels slipper betala för mycket pengar i slutändan? Vi tänkte peka på två viktiga områden nedan som fungerar utmärkt som förklaring.

Akut tandläkare är tillgänglig i Stockholm

Dessa två områden skiljer sig markant från varandra, men de visar ställda bredvid varandra på den bredd som finns inom dagens tandvård i Stockholm och den utveckling som skett i och med den ökade konkurrensen. Vi radar upp dessa nedan för att ge en lite bättre bild av vad vi menar.

• Akut tandläkare. I Stockholm kan man som kund snabbt komma i kontakt med en akut tandläkare och detta tak vare att många mottagningar avsätter speciella tider under en dag för just detta. Det vill säga; man vet att olyckor sker och man vet att en akut tandläkare således är något som behövs i Stockholm. Tiderna man avsätter innebär att man som kund får gå före i kön och att man slipper sitta och vänta i evigheter – med svår smärta – innan hjälpen kommer. Här har andra städer mycket att lära av Stockholm; akut tandläkare är något som verkligen behövs!
• Estetisk tandvård. Ett område som förr hade väldigt låg prioritet och som medförde problem för de som led av gula tänder, gluggar mellan tänderna eller en sned tandrad. Man fick – helt enkelt – vänta väldigt länge innan (om man ens fick) man fick hjälp. Numera så erbjuder många tandläkare hjälp med estetisk tandvård med samma självklarhet som gällande andra dentala problem. Man har insett att utseendet är väldigt viktigt för många och att exempelvis gula tänder kan vara extremt hämmande i vardagen.

Besök en tandläkare i Solna årligen

nya poster

Om man ser till tandhälsa i stort så är en god sådan i många fall direkt avgörande till hur vi mår i övrigt. Det finns klara kopplingar mellan dålig tand- och munhälsa och olika typer av sjukdomar där exempelvis cancer ska nämnas som den allvarligaste. Man måste – helt enkelt – sköta sina tänder och man måste göra detta både i sitt eget hem och genom att då och då besöka en tandläkare för en grundligare undersökning och behandling av de eventuella fel som upptäcks vid en sådan.

Det spelar nämligen ingen roll hur motståndskraftiga tänder man har, så småningom så kommer ändå karies och bakterier att ta sig igenom skyddet och där måste man således söka hjälp innan något allvarligare händer. Tänder självläker till viss mån – men de läker inte allt och de läker inte i den utsträckning som många verkar tro. Det är nämligen relativt vanligt att människor ignorerar uppmaningen om att besöka en tandläkare.

Man tänker att om man inte har ont så finns det ingen anledningen till ett besök och att man inte behöver laga något som inte är trasigt. Något som i sin tur leder till att man senare måste laga något som gått sönder rejält och detta till ett högre pris – både ekonomisk och sett till smärta.

Du tvingas till en rotfyllning

Om vi förklarar ett vanligt scenario på ett sådant tänk och konsekvenserna som detta kan leda till så kan vi säga att det handlar om dig och att du bor i Solna utanför Stockholm. Du har under två års tid ställt in dina inbokade besök hos en tandläkare och du har gjort det av anledningen att du dels inte har ont och att du dels tycker att kostnaden för ditt besök hos en tandläkare i Solna är för dyrt. Du anser att du sparar pengar genom att ställa in besöket hor en tandläkare och till en början så gör du också det.

Du slipper betala 350 kronor – en ganska normal taxa för en undersökning hos en tandläkare – och du gör det gånger två, i och med att du skjutit upp besöket två år i rad. Vad händer då? Jo, en dag så vaknar du upp med akuta tandsmärtor och du tvingas besöka denne tandläkare i Solna akut och väl där så upptäcks och konstateras det att en tand är så skadad att den måste rotfyllas. Här har din rotkanal blivit så pass angripen av bakterier att din tandläkare i Solna måste avlägsna pulpan i din tand och fylla tanden så att bakterierna dör. Ett smärtsamt ingrepp som dessutom blir i pluraris då du måste – efter komplikationer – måste återvända för att genomföra nya behandlingar. Din rotkanal slingrar sig nämligen runt andra tänder och detta gör att den tandläkare du besöker måste genomföra rotfyllningen i flera steg istället för en enda gång – något som inte alls är ovanligt vid en rotfyllning.

Om vi här ser till både smärta och kostnad så har du förlorat och i rena pengar så har dina uteblivna besök hos din tandläkare i Solna kostat ungefär 2 000 kronor. En både onödig och smärtsam upplevelse som visar vikten av att årligen besöka en tandläkarmottagning – det sparar både bekymmer och pengar.