Val av solskydd speglas av boendet

nya poster

De allra flesta hus och bostäder är utrustade med något typ av solskydd och hur detta ser ut är någon som i regel avgörs av hur boendet i fråga ser ut. Det vill säga; vill man åstadkomma något mer än att bara skydda mot solen och vill man kanske även ha rent estetiska fördelar i detta solskydd? Kortfattat så kan man här säga att det uteslutande handlar om tre stycken varianter som används och om vi ger exempel på några för- och nackdelar med dessa tre så kan vi kanske skapa en bättre bild av vad vi menar och vart vi vill komma.

Vi kan här säga att det staden handlar om Lund och anledningen till detta kommer att framgå senare i texten. Dessa tre solskydd är således det en person i Lund primärt har att välja mellan och vi utgår från två stycken boenden som båda passar olika bra för olika solskydd.

• Persienner. Detta är det absolut vanligaste solskyddet i Sverige och något som finns installerade på de flesta fönster. Fördelen med persienner är att man utöver att skydda sin bostad mot stark sol och ge skugga även skyddar mot insyn. Där har vi således anledningen till att Lund blev vår stad och detta på grund av det stora antalet studenter som finns i staden. Just lägenheter är nämligen den typ av bostad som passar bäst för persienner och om man säger att det här handlar om studentbostäder i Lund och funktionen dessa fyller i en sådan så handlar det uteslutande om att de ger en chans till privatliv. Bor en student i ett tätbebyggt område i Lund där insynen från grannarna är god – ja, då kan ett par persienner i Lund ge studenten en chans att dels sköta sina studier och dels och avskärma sig och få vara ifred. Persienner är således – tack vare sin förmåga att stänga ute insyn – ett bra lösning; oavsett om man bor i Lund eller i någon annan stad där bostäderna står tätt och grannarna bor nära. Nackdelen är dock uppenbar även den – med neddragna persienner så ser man heller inte ut.
• Markiser. Detta solskydd passar allra bäst i villor och fyller förutom ett bra skydd mot sol också en annan funktion. Vi nämnde ovan det rent estetiska och här är markiser verkligen överlägset andra lösningar. Genom detta solskydd så får hela huset en ny karaktär och är också en billigare lösning än att exempelvis måla om. Snyggt och effektivt och något som husägare över hela Sverige borde överväga om man vill nå en förändring som samtidigt skyddar mot solen.
• Solfilm. Här har vi en relativt ny lösning som på sikt kan komma att ersätta persienner som det självklara valet. Genom att fästa solfilm på fönstren så får man nämligen skydd mot solen, man minimerar insynen och man kan – till skillnad mot persienner – också se ut. Nackdelen här är att lösningen är permanent och att det i och med detta blir ett slags ständigt mörker inomhus. Solfilm passar lika bra i hus som i lägenheter och är väldigt billiga att installera; en installation som dessutom helt går att anpassa efter sina egna önskemål och behov.

Previous
En boutredningsman underlättar vid ett dödsbo
Next
Lathund för din flyttstädning i Stockholm

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *