Vem kan jobba på översättningsbyrå?

nya poster

Globalisering. Ett litet ord som betyder så mycket. Vi har fått öppnare gränser både res- och handelsmässigt och denna nyvunna frihet utnyttjas till max. Vi reser mer än någonsin för att få chansen att uppleva nya kulturer, länder och folkslag. Med detta har även språkintresset blivit en naturlig följd.

Alla dessa språk

Under många decennier har vi lärt oss flera språk i skolorna. Fokus har alltid legat på modersmålet, men det har också funnits chanser att lära sig andra språk. En gång i tiden var det latin, nu är det i mångt och mycket vad du själv väljer att läsa. Det vanligaste andraspråket i skolor idag är engelska. Ett globalt språk som de flesta idag känner till och behärskar mer eller mindre.

Men förutom engelskan är det idag även vanligt med ett tredjespråk. De språk som faller under denna kategori är vanligen tyska, franska och spanska, men ibland även ryska och japanska. Grundskolan och fortsatta utbildningar ger oss idag grunderna för att kunna bli bra översättare.

Från språkkunskap till översättningsbyrå

Men tyvärr räcker inte dessa språkkunskaper för någon som vill arbeta på en etablerad översättningsbyrå. Nej, för att kunna börja arbeta som seriös översättare krävs flera steg till, nämligen omfattande erfarenhet av att uttrycka sig i skrift, djupa kunskaper om både källspråk och målspråk och i många fall även en akademisk examen.

Det är kanske inget välkänt faktum, men det går att läsa sig till exempelvis en kandidatexamen i översättning mellan specifika språk på universitetsnivå, något som också krävs för att få jobb på vissa översättningsbyråer. På en språkutbildning ges chansen att fördjupa språkkunskapen än mer, både i källspråket och i målspråket.

Mycket praktiskt och teoretiskt arbete ligger till grund för en sådan utbildning, allt för att de framtida kunderna ska kunna få ut ett så bra resultat som möjligt från sina översättningar. Utöver att behärska språken till fullo i tal och skrift, lär sig den utbildade översättaren även saker som dialektala och kulturella skillnader.

Rätt person för jobbet

Etablerade översättningsbyråer arbetar i första hand med erfarna och skickliga översättare som kan visa upp examen i ämnet. Precis som i andra yrken och branscher är det viktigt att hitta rätt person som kan bli ett nytt tillskott till ett redan välfungerande och seriöst team.

När det kommer till just översättningsbyråer är det viktigt att anställa rätt person för jobbet. En person som vet vad han eller hon sysslar med och som är så säker i sina språkkunskaper att näst intill inga texter kommer skapa problem. En kreativ förmåga blandad med en känsla för seriositet och noggrannhet är lite av grunden hos översättare på en översättningsbyrå.

På en översättningsbyrå gäller att kunna arbeta snabbt och kunna slingra sig runt potentiella lingvistiska problem och svårigheter på ett sådant sätt som ger slutresultatet en naturlig känsla. Självklart får kreativiteten inte ta över, då huvudsaken med den översatta texten är att få den så nära originalet som möjligt. Det är den allra viktigaste faktorn i alla typer av översättningsjobb.

Previous
Underkläder i Wetlook
Next
Kan man överhuvudtaget sälja båt i Stockholm?

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *